Fundraisingový cíl

Všechna díla budou vydražena, a to za účelem získání finančních prostředků pro dosud největší projekt Lobkowiczkých sbírek, kterým je komplexní revitalizace rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. Ten se po kompletní rekonstrukci stane moderním interaktivním muzeem a místem zasvěceným kultuře, vzdělání a společensky prospěšným aktivitám.

House of Lobkowicz

Společnosti sdružené pod House of Lobkowicz se starají o uchovávání kulturního dědictví, pořádají eventy a pečují o památky. Rovněž se starají o lobkowiczké sbírky, jež patří k nejstarším, nejrozsáhlejším a nejcennějším rodinným sbírkám v Evropě. Historie některých sbírkových předmětů sahá i více než tisíc let zpět a sbírky obsahují díla takových velikánů, jako jsou Bruegel, Canaletto a Velázquez, nebo notové záznamy s dochovanými vlastnoručními úpravami velikánů hudby, jakými byli Mozart a Beethoven.

Sbírky shromáždil rod Lobkowiczů, jeden z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů, jež po více než 700 let hrály vlivnou roli v evropském politickém a společenském životě. Rodinné sbírky a majetek byly za nacistického a komunistického režimu během 20. století dvakrát zkonfiskovány a Lobkowiczové byli přinuceni opustit svou vlast. Počátkem 90. let se rodina vrátila do vlasti a zahájila restituční proces. Od té doby znovu shromažďuje a restauruje sbírky a památky, které - poprvé v historii, natrvalo otevřela veřejnosti.

Mezi čtyři kulturní památky pod správou House of Lobkowicz patří Lobkowiczký palác na Pražském hradě, zámky Nelahozeves a Roudnice nad Labem a hrad Střekov. Tato historická místa nabízí kulturní aktivity, vzdělávací programy, pořádají se tam výstavy a také je možnost jejich pronájmu. Péče o kulturu patří mezi hlavní aktivity House of Lobkowicz, jehož mottem je sdílíme minulost, tvoříme budoucnost.

NFC 2021

  • 200 účastníků z celého světa
  • Výstava NFTs a konference spojující svět tradičního umění a NFTs
  • Mezinárodní osobnosti ze světa technologií a umění
  • Příklady využití technologií pro kulturní instituce s cílem zvýšení přístupnosti, prohloubení komunity patronů a tvůrců a vytvoření tvořivé platformy k získávání prostředků pro restaurační projekty
  • Financování 52 restaurátorských projektů Lobkowiczkých sbírek
  • Mezinárodní mediální pokrytí a uznání akce jako první svého druhu v České republice

Non-Fungible Castle 2021: After Movie

Záznam konference

Sledujte záznam z konference Non-Fungible Castle 2021. Program konference najdete zde.

Vzhledem k velice specifické povaze konference věnované novým trendům v digitálním umění a NFTs prosím omluvte případné drobné nepřesnosti, ke kterým mohlo při simultánním tlumočení dojít. Doporučujeme si poslechnout anglický přenos.